Zavolejte nám (Po-Pá 9-17)
Která ochrana dýchacích cest je ta nejvhodnější?

Která ochrana dýchacích cest je ta nejvhodnější?

admin hlavní 13. 05. 2021 AKTUALITY

Jaký respirátor podle úrovně ochrany zvolit?

Ještě před pár měsíci bychom respirátor popsali jako pracovní pomůcku, která se používá pro ochranu dýchacích cest před prachem, nečistotami a nebezpečnými částicemi zejména v průmyslu a stavebnictví, zatímco chirurgické masky byly využívány výlučně v oblasti zdravotní péče.

Dnes stojí respirátory v čele celosvětového boje proti pandemii nemoci COVID-19 a pomáhají chránit zdraví nejen lékařů a lidí v první linii, ale také všech, kteří vyšší ochranu potřebují.

 

Jaký je rozdíl mezi hygienickou maskou, chirurgickou rouškou a ochranným respirátorem?

I když se všechny používají podobným způsobem a jsou doplňkem doporučených distančních a hygienických opatření, jejich ochranná funkce je velmi odlišná, a proto je dobré znát jejich základní rozdíly.

Hygienické masky

Hygienické masky nemusí vyhovovat žádným předpisům, i když k zajištění nákupu masek s minimální filtrační účinností je vhodné zvolit masky vyhovující předpisům UNE 0064 nebo UNE 0065 ve Španělsku nebo CWA 17553: 2020 pro po celé Evropě.

  • UNE 0064 Hygienická látka není opakovaně použitelná: filtrace ≥ 95%, prodyšnost <60 pa / cm2
  • UNE 0065 Opakovaně použitelná rouška: filtrace ≥ 90%, prodyšnost <60 pa / cm2. Musí vydržet nejméně pět cyklů praní a sušení při zachování své výkonnosti
  • CWA 17553: 2020 Jednorázové nebo opakovaně použitelné: Filtrace> 90% nebo> 70%, prodyšnost <70 pa / cm2

Chirurgické masky

Chirurgické masky se používají hlavně v oblasti zdravotnictví. Jsou vyrobeny v souladu s normou UNE EN 14683 a jsou klasifikovány podle účinnosti bakteriální filtrace (EFB):

  • Typ I: filtrace> 95%, prodyšnost <40 pa / cm2, mikrobiální čistota (cfu / g) ≤30
  • Typ II: filtrace> 98%, prodyšnost <40 pa / cm2, mikrobiální čistota (cfu / g) ≤30
  • Typ IIR: filtrace> 98% a prodyšnost <60 pa / cm2, odolnost proti stříkající vodě, mikrobiální čistota (cfu / g) ≤30

 

Chirurgické masky nabízejí větší prodyšnost než masky hygienické či výrobky tříd FFP.

Ochranné respirátory dýchacích orgánů: FFP

Respirátory na ochranu dýchacích cest se vyrábějí ve třech filtračních třídách: FFP1, FFP2 a FFP3, zatímco samotná zkratka FFP pochází z anglického výrazu "Filtering Face Piece", což v doslovném překladu znamená "filtrační maska na obličej" nebo filtrační maska.

  • FFP1: Filtrace ≥ 80% nechrání před COVID-19.
  • FFP2: Filtrace ≥ 94% chrání před COVID-19
  • FFP3: Filtrace ≥ 99% chrání před COVID-19

Respirátor COVID-19 (OOP pod PPE-R / 02.075 verze 2)

Tyto respirátory se vyrábějí pouze na ochranu před COVID-19, jak to vyžadují doporučení Světové zdravotnické organizace. Pro toto konkrétní použití je nominální ochranný faktor poskytovaný těmito polomaskami filtru stejný jako nominální ochranný faktor FFP2 definovaný v EN 149: 2001 + A1: 2009. PPE-R / 02.075 verze 2 je testovací schéma pro samofiltrační masky založené na normě EN 149, v níž se uplatňuje několik částí normy EN 149: 2001 + A1: 2009, včetně testu průniku filtru pomocí vodní postřik NaCl. Respirátory vyhovující této specifikaci vyhovují požadavkům na zdraví a bezpečnost podle nařízení (EU) 2016/425.

Respirátory GOOD MASK COVID-19 patří do této skupiny a poskytují velmi účinnou ochranu před koronavirem.

Podle výsledků testů provedených společností AITEX je průměrná účinnost filtrace našich respirátorů 98% (průměrná penetrace při 120 mg chloridu sodného 3,5 min: 1,9%)

Jsou certifikovány v souladu s normou EN 149: 2001 + A1: 2009 upravenou RFU PPE-R / 02.075 notifikovanou osobou 0161 (AITEX). 

 

Vzhledem k přesvědčivým důkazům o tom, že COVID-19 se šíří aerosoly, jsou dobře přiléhající respirátory FFP2 nebo COVID-19 tou nejlepší možností pro naši ochranu před možnou infekcí, a to společně s dodržováním dalších hygienických a distančních opatření. Oba typy respirátorů jsou určeny k použití ve zdravotnickém prostředí, v nemocnicích a při kontaktu s pacienty infikovanými COVID-19 nebo v jakékoliv situaci, kdy existuje značné riziko přenosu viru SARS-CoV-2. Tyto respirátory jsou obzvláště vhodné v přeplněných a / nebo slabě větraných interiérech, nebo v situacích, když jiní lidé nepoužívají své respirátory či roušky správně (bez zakrytí nosu, opírání o čelo nebo bradu atd.)

 

 ⚠ Respirátor FFP s výdechovým ventilem usnadňuje odchod vydechovaného teplého vzduchu. Respirátory s ventilem však mají tu nevýhodu, že samotný ventil nezajišťuje filtrování, a pokud je uživatel již infikován, šíří infekci volně do svého okolí přes nefiltrovaný ventil. Proto respirátory s ventilem nejsou pro použití při pandemii vhodné.